05
Oct
2022

The Armed Man

En mässa för fred

Den 23 oktober kl 18 framför vi The Armed Man vid en musikgudstjänst i Åhus St Maria Kyrka. Kören Trekvart och ungdomskören Con Moto är förstärkta med flera återvändande körsångare, dvs "gamla" körvänner, samt musiker.

På torsdagen den 20 oktober kl 18.30 har ni möjlighet att få en introduktion av verket vid körernas repetition i församlinghemmet på Åhus Torg. Självklart får ni också lyssna på smakprov av musiken.

Fri entré vid båda tillfällena!

Karl Jenkins skrev The Armed Man inför Milleniumskiftet som ett avslut på "det mest krigsfyllda och destruktiva århundradet i människans historia" och blickar framåt mot en fredligare värld. Verket tillängnas offren i Kosovokriget. Idag ser vi grymma paralleller med historien.
Jenkins musik vittnar om att hans karriär består av både klassisk musik och jazz. Han har också alltid tagit intryck av musik från olika delar av världen och flera kulturer och religioner.
Passa på att få reda på mer den 20 oktober kl 18.30