16
Dec
2020

Om allt vore som vanligt

Detta året har inget varit som vanligt. Men vi ställer om och hittar nya sätt.

Vi saknar både er och varandra. Vi vill tro att det ska bli som vanligt igen - nå'n gång. Att vi ska kunna fylla kyrkan igen och att hela kören ska kunna sjunga tillsammans. Men till dess träffas vi i mindre grupper ur kören och spelar in, livestreamar från gudstjänster och producerar lite filmer till vår hemsida eller till Youtube och Soundcloud.
Vi hittade denna sång av Jens Nielsen, med text av Sindre Skeie, och som Leif Nahnfelt har översatt till svenska och gjorde en inspelning i Åhus kyrka.