07
Mar
2023

Magnifika Maria

I samband med Marie Bebådelsedag passar det förstås alldeles utmärkt att framföra ett Magnificat, dvs en lovsång till Maria.

Den 26 mars kl 18:00 finns det chans att höra två olika tolkningar av lovsången när körerna Trekvart och Con Moto ackompanjerade av en stråkkvintett och orgel ger en gemensam konsert i Åhus kyrka under rubriken Magnifika Maria.

Lovsångstexten har tonsatts många gånger från 1500-talet och fram till idag. De båda verk vi ska framföra kommer från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet och nedan finns texten både på latin och svenska.

Magníficat ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus
in Deo, salutári meo,
quia respéxit humilitatem
ancíllae suae.
Ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies
et progénies timéntibus eum
Fecit poténtiam in bráchio suo
dispérsit supérbos mente cordis sui
depósuit poténtes de sede
et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Ísrael púerum suum,
recordátus misericórdiae suæ,
sicut locútus est ad patres nostros,
Ábraham et sémini eius in sæcula.

Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto
Sicut erat in princípio
et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum.
Amen.


Min själ prisar storligen Herren,
Och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.
Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet;
Och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig.
Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig,
Och heligt är hans namn.
Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte
Över dem som frukta honom.
Han har utfört väldiga gärningar med sin arm,
Han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.
Härskare har han störtat från deras troner,
Och ringa män har han upphöjt;
Hungriga har han mättat med sitt goda,
Och rika har han skickat bort med tomma händer.
Han har tagit sig an sin tjänare Israel
Och tänkt på att bevisa barmhärtighet
Mot Abraham och mot hans säd till evig tid,
Efter sitt löfte till våra fäder.

Ära vare Fadern och Sonen
Och den Helige Ande,
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara
Från evighet till evighet.
Amen.


Den första Magnificat tillskrivs Dieterich Buxtehude som levde 1637-1707. Man tror att han föddes i Helsingborg som då var danskt. Han tjänstgjorde som musiker i Mariakyrkan i Helsingborg och senare i Helsingör och Lübeck. Det finns bara en enda känd källa till verket i form av en handskrift i Stockholm där namnet på kompositören har skrivits dit senare, vilket gör att man inte kan vara säker på om Buxtehude faktiskt komponerade just det här stycket. Experterna har olika åsikter om stilen i stycket är ”typiskt” för Buxtehude eller inte.

Också den andra varianten av Magnificat har en mystisk härkomst fast här handlar det om huruvida det är Francesco Durante (1684-1755) eller hans elev Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) som är den verklige tonsättaren. Båda var verksamma i Neapel.

Oavsett vem som faktiskt är kompositören bakom de två verken så går det bra att jämföra de två olika varianterna. Magnificat av Buxtehude framförs av Trekvart och Con Moto gemensamt med en blandad sologrupp från båda körerna, medan Magnificat av Durante framförs av Trekvart.

Utöver dessa båda magnifika magnificat blir det några stycken som framförs av körerna var för sig och tillsammans.

Varmt välkomna!

(Photo by Anuja Mary Tilj on Unsplash)