25
Sep
2023

Beati qui persecutionem

"Beati qui persecutionem" ur "Saligprisningarna" för blandad kör och koloratursynt

Som inleding till vår köriga historiska resa framfördes en sats av Nils Erikssons tonsättning av Saligprisningarna.

Saligprisningarna är en del av Bergspredikan i Matteusevangeliet och i den här satsen lyder texten "Beati qui persecutionen" eller på svenska
"Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket".

I inspelningen hörs kompositören själv på syntheziser. Läs mer och följ honom på has Facebooksida.