kören Trekvart

Konserter eller gudstjänster med medverkan av Kören Trekvart i 2019

28 september

Picnic konsert

Jubileum konsert, Trekvart 30 år.

13 oktober

Livets resa: "Kära stora blå, hur kan vi hjälpa dig?”
Marinbiolog Ann-Marie Camper talar
Con Moto och Trekvart sjunger

St. Mariakyrka, Åhus

3 november

Livets resa: ”Att leva utan dig”
sjukhuspräst Erik Isaksson talar om att förlora någon
Trekvart sjunger sånger av bl a Mozart och Fristorp.

St. Mariakyrka, Åhus

1 december

Advent konsert Lions

8 december

Julkonsert

Naturum Kristianstad

29 december

Sing-a-long

St. Mariakyrka, Åhus


Arkiv av konserter från tidigare år